Vinogradets Winehouse

Vinogradets Winehouse is located in the wine region of the South Thracian Valley on 55 acres property. The winery is a classic wine cellar, built 5500 square meters - building area, designed by French specialists in 1934,and build in1937. In 2001 the winery was technologicly update of equipment Della Toffola, production line, bottling line (1500 bottles per hour) laboratories etc. The winery has the capacity to produce more than 3000000 liters batches of reserve wines and a series of light table wines. Since 2011, we produce vodka,gin,mastikaq and many other liqueurs.

Contacts:

+359 35682220
+359 878882480
+359 878970164
office@vinogradez.com

с. Виноградец,
извън регулация (между с. Виноградец и с. Карабунар)

Винарска къща Виноградец

Винарска къща Виноградец е разположена в Южен лозарски район наТракийската низина на 55 дка имот. Виноградец екласически тип винарска изба, 5500 квадратни метра застроена площ и 12000 кв. РЗП, проектирана от френски специалисти през 1934 и изградена през 1937 год. През юли 2001 е въведено технологично обновление на оборудване Della Toffola, производствена линия, бутилиращата линия (1500 бутилки на час), лаборатории т.н., Винарската изба разполага с необходимия капацитет за производство на над 3000000 литра партиди от резерви вина и серии от леки трапезни вина. От 2011 произвеждаме водка, джин, мастика и много други.